Home
 Diensten
 Projecten
 Visie
 Werkterrein
 Pedro Schamp
 Eigen woning
 Contact
 Links en lectuur
Pedro Schamp

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen en meer over mijzelf vertellen. De belangstelling voor de landelijke bouwkunst was al in mijn kinderjaren aanwezig en werd versterkt toen ik op 15 jarige leeftijd met mijn ouders verhuisde naar een historische boerderij. Zeven jaar lang hebben mijn vader en ik, met hulp van enkele vrienden, de boerderij verbouwd en opgeknapt.

 

Mijn vader, leraar bouwkunde met een grote passie voor houtbewerking, richtte een van de schuren volledig in als werkplaats, compleet met een tiental professionele houtbewerkingmachines. Samen met hem heb ik hier vele uren doorgebracht voor het uitvoeren van diverse opdrachten, zoals het maken van trappen, kasten en raamkozijnen.  

 

Als vanzelfsprekend koos ik voor de opleiding Bouwkunde aan de HTS in 's-Hertogenbosch, met als specialisatie architectuur en bouwtechnieken. Na mijn afstuderen heb ik op invalsbasis gewerkt bij diverse architecten- en ingenieursbureaus en vervolgens bij een middelgroot aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in renovatie van oudere panden (aannemingsbedrijf Berntsen + Braam te Nijmegen).

 

In de combinatiefunctie calculator - werkvoorbereider - projectleider was ik verantwoordelijk voor het gehele bouwtraject, vanaf het eerste gesprek bij een potentiële opdrachtgever tot en met de oplevering.

Ook het uitvoeren van tekenwerk en het aanvragen van vergunningen behoorden tot mijn taken.

In deze periode heb ik onder andere de volgende cursussen gevolgd:

calculeren; bouwbesluit; bouwrecht; politiekeurmerk; leidinggeven; v.c.a. 

 

Na 8 jaar met plezier in de aannemerij te hebben gewerkt, heb ik de overstap gemaakt naar de overheid. In 2006 ben ik bij de gemeente Gemert-Bakel in dienst getreden op de afdeling Ruimtelijke Ordening voor monumenten en cultuurhistorie.

Hiervoor heb ik onder meer de cursus “Ambtenaar bouw- en woningtoezicht” gevolgd. 

Mijn primaire taken behelsden het sturen en begeleiden van verbouw en nieuwbouwprocessen aan monumenten en oudere panden en de procesbewaking, advisering, vergunningverlening, controle en handhaving op dit gebied. Hierbij lag het zwaartepunt op het voortraject, tijdens de planvorming, waarin nog het meest valt bij te sturen.

 

In 2008 heb ik een lang gekoesterde wens tot uitvoering gebracht en ben een bedrijf gestart dat zich inzet voor het behoud van cultuurhistorie door gebruik te maken van onder andere nieuwe (technische) ontwikkelingen.

 

Om mijn kennis op dit specialistische gebied verder op peil te brengen heb ik in 2008-2009 de cursussen “Restauratie en instandhoudingtechnieken”, “Herbestemming monumenten”en “Cultuurlandschap in de praktijk” gevolgd.

 

Inmiddels ben ik bestuurslid van Stichting de Brabantse Boerderij, "voor boerderij, erf, land en erfgoed".

 

 

Na aan diverse kanten van de tafel gezeten te hebben (vanuit architect, aannemer, gemeente en eigenaar van een monumentaal pand), kan ik mijn kennis effectief inzetten voor het realiseren van unieke projecten!