Home
 Diensten
 Projecten
 Visie
 Werkterrein
 Pedro Schamp
 Eigen woning
 Contact
 Links en lectuur
Links en lectuur

Interessante links

De volgende internetadressen kunnen voor u interessant zijn:

 

§  Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

§  Stichting de Brabantse Boerderij

§  Overzicht van restauratietechnieken

§  Omslag - Werkplaats voor duurzame ontwikkeling

§  Ecologisch bouwen en wonen

 

 

Aanbevolen literatuur

Hieronder vindt u een overzicht met aanbevelingswaardige boeken over het restaureren, renoveren, reconstrueren en herbestemmen van monumentale gebouwen en erven.

 

§  Dirven, G. & Elings, S. ‘Het nut ging voor de sier’; Boerenerven in Noord-Brabant (editie 1, 2005). Boerderijenstichting Noord-Brabant

§  Egberts, Th. Het natuurlijke erf; praktische handleiding voor aanleg en onderhoud (editie 1, 2006). Baarn: Tirion Uitgevers bv.

§  Voorhorst, J. Boerenerven vroeger en nu (editie 1, 1996). Warnsveld: Terra.

§  Visser, I. de, Hertog, P. den & Dintel, M. van. Boerderij in perspectief; Handvatten voor herbestemming (editie 1, 2007). Kinderdijk: Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard – Vijfheerenlanden.

§  Kukler, V. Behoud het beeld; leidraad voor herbestemming van agrarische gebouwen (editie 1). Federatie Stichts Cultureel Erfgoed.

§  Dirven, G. & Oetelaar, G. van den. Erfgoed in de Meierij; Bijgebouwen op boerenerven (editie 1). Wijk en Aalburg: Pictures Publishers.

§  Hartman, P. e.a. De Meijerij van ’s-Hertogenbosch; Stad en land, boerderijen, kastelen, kloosters, landgoederen en buitenplaatsen (editie 1, 2009). Wijk en Aalburg: Pictures Publishers.

§  Prooije, L.A. van. De vakleu en et vak; Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940; Vaktermen en werkwijze (editie 4, 1999). Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.

§  Asscheman e.a. Bouwen aan boerderijen; Ideeënboek voor herstel en vernieuwing van oude boerderijen (editie 2, 2008). Zutphen / Arnhem: Roodbont BV / Uitgeverij Terra Lannoo bv.

§  Verweij, R. & Bleumink, H. Een toekomst voor boerderijen; Handreiking voor de herbestemming en verbouwing van monumentale boerderijen (editie 1, 2010). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

§  Koldeweij, E.F. e.a. Binnen bij boeren; Wonen en werken in historische boerderijen (editie 2, 2007). Zwolle: Waanders Uitgevers.

§  Onderhoudswijzer voor de Boerderij (editie 1, 2003). Amersfoort: Federatie Monumentenwacht Nederland.

§  Cruyningen, P. van e.a. Het boerderijenboek (editie 1, 2003). Zwolle: Waanders Uitgevers.

§  Daalhuizen, F. Nieuwe bedrijven in oude boerderijen; De keuze voor een voormalige boerderij als bedrijfslocatie (editie 1, 2004). Delft: Eburon.

§  Koldeweij, E.F. e.a. Boerenbedrijvigheid; voortgang en behoud (editie 2, 2004). Zwolle / Zeist: Waanders Uitgevers / Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

§  Noordhoff, I. Op het land; Boeren en natuur (editie 1, 2006). Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas.

§  Dam, B. van. Oud-Brabants Dorpsleven; wonen en werken op het Brabantse platteland (editie 1, 1972). Oisterwijk: Stichting Brabants Heem.

§  Stenvert, R. & Tussenbroek, G. van. Inleiding in de bouwhistorie; opmeten en onderzoeken van oude gebouwen (editie 1, 2007). Utrecht: Stichting Matrijs.

§  Ruessink, Y. & Hendriks, H. Verdwijnende kippenhokken in de achterhoek (editie 1, 2008).