Home
 Diensten
 Projecten
 Visie
 Werkterrein
 Pedro Schamp
 Eigen woning
 Contact
 Links en lectuur
 

 

Werkterrein

 

Het werkterrein van Schamp Bouwkundig Advies bestaat uit de restauratie en renovatie van historische gebouwen, het reconstrueren van oude elementen in deze gebouwen en de begeleiding van herbestemmingen.

 

 

Restauratie

Restauratie is het weer in goede staat brengen van (gedeelten van) een aangetast gebouw, in de stijl en met de ambachten en materialen, zoals deze in het verleden moet zijn geweest. 

 

 

Renovatie

Renovatie is het aanpassen van een bestaand gebouw, waardoor het voor de gewenste functie bruikbaar wordt, en waarbij voldaan wordt aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van warmte- en geluidsisolatie, het aanpassen van een indeling, het aanleggen van warmte- en elektra-installaties, het treffen van voorzieningen voor meer daglichttoetreding, het verbeteren van sanitaire voorzieningen en het oplossen van vochtproblemen.

 

 

Reconstructie

Reconstructie is het herbouwen of terugbrengen van delen van een gebouw, zoals deze in het verleden geweest moeten zijn, maar die inmiddels zijn verdwenen. 

 

 

Herbestemming 

Herbestemming is het geven van een nieuwe bestemming of functie aan een gebouw. Het kan zijn dat om economische, technische of ruimtelijke redenen de oorspronkelijke functie van een pand niet langer toepasbaar is. Door het pand een nieuwe functie te geven, een functie dat op dit moment wel passend is, kan een economische drager gecreëerd worden en kan het pand behouden blijven.