Home
 Diensten
 Projecten
 Visie
 Werkterrein
 Pedro Schamp
 Eigen woning
 Contact
 Links en lectuur
 

 

 

Diensten

 

Om de renovatie of restauratie van een woning te doen slagen, is een gedegen vooronderzoek en het opstellen van een deskundig ontwerp minstens zo belangrijk als de daadwerkelijke uitvoering. 

Tijdens een verbouwtraject onderscheidt Schamp Bouwkundig Advies de volgende stappen:

 

 

Bouwkundig advies

Wij kunnen voor u een aankoopkeuring uitvoeren, toegespitst op oude panden. Vervolgens kunnen de kosten voor herstel en aanpassing aan uw wensen globaal berekend worden. Hierdoor krijgt u voorafgaand aan de aankoop en onderhandeling inzicht in de te verwachte kosten en haalbaarheid van uw project.

 

Het karakter en de sfeer van uw woning en zijn erf behouden of terug brengen, en hierbij uw wensen vertalen in passende en haalbare oplossingen.

Wij geven hierin adviezen die het totale bouwplan omvatten, maar ook een kort mondeling advies behoort tot de mogelijkheden.

 

U kunt bij ons ook terecht voor de financiŽle begeleiding met betrekking tot subsidies en de fiscus, en voor een meerjaren onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsbegroting.

 

Ontwerp en vergunningaanvragen

Wij kunnen u suggesties doen over het ontwerp van uw verbouwing, schetsplannen uitwerken en definitief ontwerp opstellen, inclusief de eventueel benodigde constructie- en bouwbesluitberekeningen.

 

Tevens zorgen wij voor het (digitale) tekenwerk en voor het aanvragen van de benodigde bouw-, sloop- en monumentenvergunningen.

 

Indien nodig overleggen wij over uw plan met de betrokken instanties, zoals gemeente, welstand en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

  

Het ontwerpen begint met het nauwkeurig inmeten van uw woning, en het vervolgens digitaal uitwerken. Hiermee kan tijdens het ontwerpen direct worden getoetst of bedachte oplossingen passen, hoe scheef of schuin uw pand ook is. Dit voorkomt tijdens de bouw onaangename verassingen.  

Het opstellen van een bouwkostenraming of een gedetailleerde calculatie behoort ook tot de mogelijkheden. Zo voorkomt u dat u gaandeweg het traject voor financiŽle verrassingen komt te staan en kan vooraf gezocht worden naar betere alternatieven.

 

Bouwhistorisch onderzoek

Door het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek kan kennis worden vergaard over de historie van het betreffende pand en het erf. 

Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden als inspiratiebron voor het nieuw op te stellen ontwerp.

 

Bouwbegeleiding

De plannen kunnen door ons op een dusdanig niveau uitgewerkt worden dat aannemers hierop vergelijkbare offertes kunnen opstellen. Deze verschillende offertes kunnen wij voor u vergelijken en indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij de selectie en opdrachtverstrekking aan de uitvoerende partijen.

  

Verder verzorgen wij de directievoering, het bouwtoezicht, de kwaliteits-, kosten- en planningbewaking tijdens de bouw tot en met de oplevering.

 

Met onze kennis en ervaring kunnen wij u een aantal zorgen uit handen nemen en u gedurende het gehele traject begeleiden.

 

Laat de verbouwing - de realisatie van uw dromen - vooral een mooie tijd voor u zijn!