Home
 Diensten
 Projecten
 Visie
 Werkterrein
 Pedro Schamp
 Eigen woning
 Contact
 Links en lectuur
 

 

Visie

Wat voorafging......

 

Nog niet eens zo heel lang geleden had Nederland een overwegend agrarische economie. Vele eeuwen hebben boeren een stempel op ons landschap gedrukt. Zij hebben voor een groot gedeelte ons huidige landschap vormgegeven. In die tijd vormde de boerderij en het omringende, vaak kleinschalige, landschap een eenheid, waarbij het erf als een natuurlijke overgang fungeerde.

  

Door de lokale morfologische, hydrologische en geologische omstandigheden en de daarop afgestemde bedrijfsvoering, is een enorme diversiteit aan cultuurlandschappen en boerderijtypen ontstaan. Het streekgebonden karakter van de boerderij, zowel in vorm als in materiaalgebruik, staat hierin vaak centraal.

  

Door modernisering en schaalvergroting verliezen steeds meer agrarische boerderijen hun oorspronkelijke functie, worden niet langer onderhouden, volledig verbouwd of zelfs gesloopt. Gaaf bewaarde, historische boerderijen worden in een rap tempo zeldzamer en met de historische bijgebouwen is het nog slechter gesteld.

  

De insteek......

 

Behoud van ons erfgoed 

Met de huidige ontwikkelingen in de landbouw zullen ook de komende jaren nog tal van boerderijen vrijkomen, vaak gepaard met een functiewijziging (van agrarisch naar  woonhuis of kantoor). Tegenwoordig is echter sprake van een groeiend bewustzijn van de streekidentiteit en van een toenemende belangstelling voor het behoud van het agrarisch erfgoed.

 

Oud en nieuw

Gelukkig maakt de huidige stand van de techniek het mogelijk om bij een renovatie tegemoet te komen aan de hedendaagse normen en - vaak moderne - eisen van de bewoners zonder inbreuk te maken op het oorspronkelijke karakter van de woning. Door restauratie en renovatie te combineren, en waar nodig reconstructie en herbestemming toe te passen, kunnen dergelijke gebouwen op een nuttige en economisch rendabele manier worden behouden of nieuw leven worden ingeblazen.

  

Respect

Respect voor het karakter en de oorspronkelijke functie van het gebouw staat centraal in de werkwijze van Schamp Bouwkundig Advies.

  

Bijgebouwen

Ook de bijgebouwen en het erf drukken een grote stempel op het geheel. Door een juiste situering, vormgeving, kleur- en materiaalgebruik van bijgebouwen wordt het erf en de omgeving goed afgekleed.

 

Erfinrichting

Voor het erf kan bij voorkeur gekozen worden voor inheemse plantensoorten (voor o.a. leibomen, houtwallen, hagen en hoogstam fruitbomen), waarbij een oorspronkelijk boeren erf als inspiratiebron genomen kan worden. 

Duurzaamheid

Het gebruik van duurzame bouwmaterialen, en het gebruik van duurzame energiebronnen in huis dragen tenslotte bij aan een prettig en gezond leefklimaat in de woning en daarbuiten. Bovendien is hergebruik meestal een veel duurzamere oplossing dan sloop en vervangende nieuwbouw.

 

Samenwerking

Naast een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, werken wij samen met andere kleine onafhankelijke partijen met aanverwante specialismen die gedreven en gemotiveerd zijn om kwaliteit te leveren.

 

Resultaat

Eindresultaat van bovenstaande impressie is een prettige en unieke woonomgeving die rust, ruimte en sfeer uitstraalt en in harmonie is met het omringende landschap.